Kompletní řešení energetických zařízení všech napěťových kategorií

 

Projekty připravíme a zrealizujeme


Postaráme se o kompletní návrh energetických zařízení včetně zajištění podkladů pro územní řízení, stavební povolení nebo komunikaci s úřady.

 

O energetická zařízení se postaráme a pomůžeme s právním poradenstvím

Pomůžeme Vaše objekty připojit do elektrické sítě a poradíme s řešením.
Zajišťujeme poradenství a zastupování před orgány státní správy.

 

Zajistíme právní poradenství a výkaznictví včetně OZE


O vaše zařízení či síť se také postaráme a pomůžeme s administrativou a výkazy.
Zajišťujeme pravidelné servisní kontroly a revize elektrických i plynových zařízení.

PRÁVNĚ-LEGISLATIVNÍ PORADENSTVÍ OZE, VČETNĚ ZDROJŮ OZE PORADENSKÁ ČINNOST V ENERGETICE PROVOZOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ SERVIS A REVIZE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SÍTÍ MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD S ELEKTROMATERIÁLEM A SVÍTIDLY PROJEKČNÍ ČINNOST

Reference

Stojí za námi léta zkušeností a dobře odvedené práce.
Díky progresivnímu vnímání energetické situace v ČR ve vedení společnosti BPS Krásno byla vytvořena koncepce přepojení stávajícího areálu se všemi odběrateli elektřiny do systému rozvodů bioplynové stanice v režimu tzv. lokální distribuční soustavy (LDS). Dochází tím ke značnému zefektivnění provozu BPS, který před přepojením fungoval zcela v režimu přímých dodávek do DS. Současně s vyvedením elektrického napájení z BPS pro odběratele bylo provedeno také vyvedení a zajištění zásobování tepelnou energií. Veškeré činnosti jsou příslušně licencovány a legalizovány. Veškerou inženýrsko-technickou a legislativní činnost, včetně osazení příslušných stanovených měřidel realizovala naše společnost. Následně do dnešní doby spolupracujeme s provozovatelem v oblasti výkaznictví a kontrolní, servisní a revizní činnosti.
 
Jedná se o vynuceně budovanou trafostanici pro napájení areálu zemědělského družstva Čikov. Nová energetická legislativa a postup distributorů elektřiny tímto likviduje původní tzv. falešné B odběry (Velkoodběratelé z cizích trafostanic).
 
Majitel fotovoltaické elektrárny provozuje ve svém areálu náročná energetická zařízení podporující jeho záliby. Energetickou náročnost se snaží kompenzovat budováním zdrojů OZE. V předchozích letech zrekonstruoval původní vodní elektrárnu 33 kW. Ve sv...
 

Nejnovější články z našeho blogu

Trh s energiemi se neustále mění. Zůstaňte s námi v obraze.

Novinky z Energetického regulačního úřadu

Číst více Zobrazit další novinky