LDS Krásno

 
Díky progresivnímu vnímání energetické situace v ČR ve vedení společnosti BPS Krásno byla vytvořena koncepce přepojení stávajícího areálu se všemi odběrateli elektřiny do systému rozvodů bioplynové stanice v režimu tzv. lokální distribuční soustavy (LDS). Dochází tím ke značnému zefektivnění provozu BPS, který před přepojením fungoval zcela v režimu přímých dodávek do DS. Současně s vyvedením elektrického napájení z BPS pro odběratele bylo provedeno také vyvedení a zajištění zásobování tepelnou energií. Veškeré činnosti jsou příslušně licencovány a legalizovány. Veškerou inženýrsko-technickou a legislativní činnost, včetně osazení příslušných stanovených měřidel realizovala naše společnost. Následně do dnešní doby spolupracujeme s provozovatelem v oblasti výkaznictví a kontrolní, servisní a revizní činnosti.

Trafostanice Čikov

 
Jedná se o vynuceně budovanou trafostanici pro napájení areálu zemědělského družstva Čikov. Nová energetická legislativa a postup distributorů elektřiny tímto likviduje původní tzv. falešné B odběry (Velkoodběratelé z cizích trafostanic).

FVE a MVE Tasov

 
Majitel fotovoltaické elektrárny provozuje ve svém areálu náročná energetická zařízení podporující jeho záliby. Energetickou náročnost se snaží kompenzovat budováním zdrojů OZE. V předchozích letech zrekonstruoval původní vodní elektrárnu 33 kW. Ve svých krocích podporovat své odběry elektřiny ze zdrojů OZE se rozhodl rozšířit výrobu vlastní elektřiny doplněním FVE 34 kWp. Díky tomu je přispíváno k udržení čistoty ovzduší v této krásné turistické lokalitě údolí řeky Oslavy

Doplnění měření dle nové vyhlášky č. 145/2016 Sb., (Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zd

 
Do stávajících zdrojů OZE budovaných v předchozích letech doplňujeme odpovídající stanovená měřidla, tak, jak předepsala vyhláška č. 145 z roku 2016. K montáži stanovených měřidel vlastníme příslušné osvědčení ČMI (Český metrologický institut).

KJ Dvořák Velké Meziříčí

 
V nově postaveném autosalonu HYUNDAI ve Velkém Meziříčí. Na základě předchozích pozitivních zkušeností investora, který první kogenerační jednotku provozuje již od roku 2013 v sousední provozovně, jsme realizovali další zdroj KJ pro vytápění a vlastní spotřebu elektrické energie včetně případných přebytků do distribuční soustavy (DS). Dle našich kalkulací se jedná o nejefektivnější způsob vytápění s podporou vlastní spotřeby elektrické energie, čímž dochází k úsporám při dodávkách elektřiny z DS.

Bioplynová stanice Jilem

 
U této stanice jsme přítomni již od doby realizace, kdy jsme pro spolupracující společnost BGS Biogas realizovali veškeré legislativní podmínky vedoucí k připojení a k získání licence na výrobu elektřiny. Následně do dnešní doby spolupracujeme s provozovatelem v oblasti výkaznictví, kontrolní, servisní a revizní činnosti.